This page linked from [ ]

上下に伸びるBBS

上下から迫るBBSの二番煎じです。
リンクは"http://white.niu.ne.jp/yapw/yapw.cgi/%BE%E5%B2%BC%A4%CB%BF%AD%A4%D3%A4%EBBBS#center"に貼ること推奨。ynakata(2002/11/26 14:01)上に
somebody(2002/11/26 19:21)スミマセン、書き込ませていたきまそ。
somebody(2002/11/27 09:55)test
somebody(2002/11/27 09:55)test
somebody(2002/11/27 09:55)test
somebody(2002/11/27 11:37)
somebody(2002/11/27 11:37)
somebody(2002/11/27 23:11)どないだ
somebody(2002/11/27 23:25)umu
somebody(2002/11/27 23:26)俺は天上人
somebody(2002/11/27 23:32)あなたの今日の運命は・・・・
somebody(2002/11/27 23:33)新美南吉です
somebody(2002/11/28 00:07)伸びるのか・・・・・
somebody(2002/11/28 09:23)1
somebody(2002/11/28 21:19)えいやあ
somebody(2002/11/29 17:34)真中に最初の書き込みがあるといいね
ynakata(2003/09/03 00:30)上下にランダムに伸びる(どっちに伸びるかわからない)というのはどうだろうかと思った。
somebody(2006/05/19 17:12)000
somebody(2010/05/31 04:10)ejxbqWCohtJq?DTW
somebody(2010/05/31 04:42)imudukJct
somebody(2010/05/31 05:02)aVlIiAMfUJQBbXNy?
somebody(2010/05/31 05:23)tuTVJfcLEmAniVsl?
somebody(2010/05/31 05:46)xEshVTMSXTWGF
somebody(2010/05/31 06:08)POLGtXBGxRzjLkREf?
somebody(2010/05/31 06:33)cKjUiVaCo?R
somebody(2010/05/31 06:57)oRwHqQdfnmOHJIm?Y
somebody(2010/05/31 07:25)NHHKxDgWWCl?
somebody(2010/05/31 08:44)kCovKTcNEIZaKQrgc?CU
somebody(2010/05/31 10:06)QeHnJLlCNWQAa?
hqxaaethxee(2010/11/18 07:25)VrboCXl?HT
somebody(2013/11/21 12:48)poXoZyb?YN
somebody(2013/11/21 13:32)ClePYDxXz?
somebody(2013/11/21 17:53)jyABCqBffYfsNwqSQx?K
somebody(2014/02/17 08:20)grKzsKv?QZUR
somebody(2014/07/01 09:00)qqzXZHEGuAth?TCCIU
euiyjufx(2014/07/16 21:04)ECBKakzhOiXWgnXg?KVR
somebody(2016/05/12 23:41)XVyewAssWZITOWy?Q
somebody(2016/05/13 10:28)UKsjSTvOsODOOj?UM
somebody(2018/03/24 03:22)jGMALbplpvVTMKWXRzb?
somebody(2018/04/14 00:02)jQKLZhcZoLmFILnp?
somebody(2018/04/14 00:26)bnsgyPxVDUxLo?
somebody(2018/04/14 00:27)DwaMBcVGyAe?
somebody(2018/04/14 00:37)dDCOuXqwXa?LUJ
somebody(2018/06/26 17:07)yvYQWindPyln?OFF
somebody(2018/06/26 18:05)jiXkJQGGVWj?
somebody(2018/06/26 19:19)yNSWRlUvu?U
somebody(2018/06/27 06:06)WeWIdPhSglaNyx?
somebody(2018/06/27 06:48)dcCBjDIyzwNbexa?
somebody(2018/06/27 07:30)QeUoqArTybQibSStuu?
somebody(2018/07/04 20:06)QnHjPrxnk?K
somebody(2018/07/05 08:12)yGlkSm?EZW
somebody(2018/07/05 11:50)EtDsBQFXLxEHaBLLkxm?
somebody(2018/07/05 11:50)TkECwjQsGVAgtAtCs?
somebody(2018/07/05 11:59)MiQrcZkHbgCHqkr?
somebody(2018/07/05 20:06)dvSpFzfVerbgEWFnu?
上下から迫るBBSの姉妹品を作ってみました。

somebody(2006/08/13 03:15)上下から迫るよりは中央&最新が分かりやすいのは良いかも
somebody(2006/05/19 17:13)オムライスに一票
ynakata(2002/11/29 18:09)テーマとかお題とか書いておくわけですな>真ん中
somebody(2002/11/28 22:58)うお
somebody(2002/11/28 21:19)とお!
somebody(2002/11/28 09:23)2
somebody(2002/11/28 06:36)異議ありっ!
somebody(2002/11/27 23:33)ごんぎつねかよっ
somebody(2002/11/27 23:26)ま、まじでー
somebody(2002/11/27 23:26)hou
somebody(2002/11/27 23:16)なるほどね。
somebody(2002/11/27 23:11)じゃあ下に。
somebody(2002/11/27 11:37)
somebody(2002/11/27 11:37)
somebody(2002/11/27 09:55)teteet
somebody(2002/11/27 09:55)test
somebody(2002/11/27 09:55)test
somebody(2002/11/26 19:23)上下から迫るの方が、アヤシゲでよいとおもいますた。
somebody(2002/11/26 19:22)なるほど、こうなるのでスね。
ynakata(2002/11/26 14:01)下に